您的瀏覽器不支援JavaScript功能,若網頁功能無法正常使用時,請開啟瀏覽器JavaScript狀態
進入內容區塊

新竹市稅務局

Việt Nam

Thuế nhà – Nhà tự dùng để ở áp dụng thuế suất ưu đãi

Bí quyết tiết kiêm thuế:

Áp dụng 3 điều kiện chính 2 hạn chế:

 • Nhà không cho thuê hoặc sử dụng kinh doanh
 • Dành cho bản thân, người hôn phối hoặc người thân trực hệ sinh sống sử dụng thực tế.
 • Bản thân, người hôn phối và con cái chưa thành niên cả nước tổng hợp trong vòng 3 hộ

Thời hạn xin

 • Xin trước ngày 15 trong tháng từ tháng đó áp dụng thuế suất mới
 • Xin sau ngày 16 trong tháng từ tháng sau áp dụng thuế suất mới

Phiếu xin

 
Thuế giá đất- Thuế suất ưu đãi nhà dùng để tự ở

Bí quyết tiết kiêm thuế:

Áp dụng 3 điều kiện chính 2 hạn chế

3 điều kiện chính

 • Người có quyền sở hữu đất đai hoặc người hôn phối, người thân trực hệ có hộ tịch tại miếng đất đó.
 • Không cho thuê và kinh doanh
 • Nhà trên đất cần là sở hữu của người có quyền sở hữu đất hoặc người hôn phối, người thân trực hệ

2 hạn chế

 • Người có quyền sở hữu đất với người hôn phối và người thân được nhận nuôi dưỡng chưa thành niên tối đa 1 chỗ ở
 • Diện tích đất đô thị không quá 300 m2 (khoảng 90 ping), diện tích đất không phải đô thị không quá 700 m2 (khoảng 211 ping)

Thời hạn xin

 • Xin trước ngày 22 tháng 9, năm đó sẽ áp dụng thuế suất ưu đãi cho nhà ở tự sử dụng.
 • Xin sau ngày 22 tháng 9, năm sau áp dụng thuế suất ưu đãi cho nhà ở tự sử dụng.

Phiếu xin

 
Thuế sử dụng biển số xe– người khuyết tật miễn thuế

Bí quyết tiết kiêm thuế:

Các loại miễn thuế

1、Người khuyết tật có bằng lái xe:

 • Xe giới hạn sở hữu bản thân người khuyết tật
 • Mỗi người giới hạn 1 xe

2、Người khuyết tật không có bằng lái xe

 • Xe thuộc sở hữu của bản thân người khuyết tật, người hôn phối, người thân trong vòng 2 đời cùng hộ tịch hoặc người giám hộ hoặc người hỗ trợ được pháp luật lựa chọn.
 • Mỗi người khuyết tật giới hạn 1 xe

Giới hạn miễn thuế tối đa

 • Giới hạn mức thuế tổng lượng xả khí của xi lanh dưới 2400cc, số mã lực 262HP(IP)/265.9PS (SI), phần vượt quá, cần nộp bổ sung mức thuế chênh lệch.

Thời hạn xin

 • Chủ xe phù hợp điều kiện miễn thuế dành cho người khuyết tật sử dụng biển số xe, thì sớm đăng ký với Cục thuế vụ địa phương, sau khi Cục thuế vụ phê duyệt, ngay hôm đó bắt đầu được miễn thuế.

Phiếu xin

 • 瀏覽人次瀏覽人次:2663
 • 更新日期更新日期:112-11-22